در باره ثبت اعتبارات عامه

about PCR

سکتور بانکی افغانستان مانند سایر بخش های اقتصادی، از تحولات دو دهۀ گذشته در امان نبوده است که خوشبختانه از سال 2001 به بعد، و همگام با تغییر نظام اقتصادی کشور به ” اقتصاد بازار” انکشافات جدیدی درعرصه های مختلف اقتصادی آغاز گردید که سکتور بانکی نیز مشمول این انکشافات بوده است.

ادامه مطلب
دسترسی به وجوه مالی ازطریق رهن اموال منقول

دسترسی به وجوه مالی ازطریق رهن اموال منقول

5 ثور 1398اخبار و نشرات

دسترسی به وجوه مالی ازطریق رهن اموال منقول عنوان ورکشاپ یک روزه بود که بتاریخ 3 ثور سال جاری در ولایت هرات به اشتراک تاجران صنعتگاران، خانم های تجار و صنعتکار و پیشه وران دایر گردید. افتتاح ورکشاپ توسط محترم انورشاه یوسفی آمرزون غرب ولایت هرات صورت گرفته ایشان دربیانه خویش …

نشست معلوماتی آمریت عمومی ثبت اعتبارات دافغانستان بانک با بانک های تجارتی و موسسات کوچک مالی

نشست معلوماتی آمریت عمومی ثبت اعتبارات دافغانستان بانک با بانک های تجارتی و موسسات کوچک مالی

22 حمل 1398اخبار و نشرات

21 حمل 1398 – کابل: آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک همواره در تلاش است تا از طریق فراهم سازی تسهیلات لازم در سکتور مالی کشور دسترسی به وجوه مالی را برای متشبثین و…

امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک و اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)

امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک و اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)

15 حمل 1398اخبار و نشرات

13 حمل 1398 – کابل: آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک همواره در تلاش است تا از طریق توسعه و انکشاف سیستم ثبت اعتبارات عامه تسهیلات بیشتر را در زمینه دسترسی به …

Advisory Meeting to Start the Second Phase of PCR

نشست مشورتی به منظور آغاز و تطبیق مرحله دوم فعالیت های ثبت اعتبارات عامه

15 حمل 1398اخبار و نشرات

نشستی به منظور آغاز و تطبیق مرحله دوم فعالیت های آمریت ثبت اعتبارات عامه در دفتر مرکزی (IFC) با اشتراک محترمان هریک: جلالتمآب محمد قسیم رحیمی معاون دوم دافغانستان بانک، داکتر سید عزیزالله سادات آمرعمومی ثبت اعتبارات عامه

بانک های تجارتی

ادامه مطلب

مؤسسات کوچک مالی

ادامه مطلب

قوانین و مقررات

ادامه مطلب

گزارش ها

ادامه مطلب