در باره ثبت اعتبارات عامه

about PCR

سکتور بانکی افغانستان مانند سایر بخش های اقتصادی، از تحولات دو دهۀ گذشته در امان نبوده است که خوشبختانه از سال 2001 به بعد، و همگام با تغییر نظام اقتصادی کشور به ” اقتصاد بازار” انکشافات جدیدی درعرصه های مختلف اقتصادی آغاز گردید که سکتور بانکی نیز مشمول این انکشافات بوده است.

ادامه مطلب
 ورکشاپ آگاهی عامه  برنامه انکشافات اخیر سیستم های ثبت اعتبارات عامه

ورکشاپ آگاهی عامه برنامه انکشافات اخیر سیستم های ثبت اعتبارات عامه

22 میزان 1397اخبار و نشرات

22/07/1397هوتل انترکانتینتتال کابل، افغانستان :اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای خویش جهت بلندبردن ظرفیت و آگاهی نهادها و موسسات مالی؛ ورکشاپی غرض آگاهی از انکشافات اخیر سیستم های ثبت اعتبارات عامه…

تدویر ورکشاپ آگاهی عامه در مورد سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول

تدویر ورکشاپ آگاهی عامه در مورد سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول

16 میزان 1397اخبار و نشرات

تاریخ 16/07/1397 تالارکنفرانس روم هوتل کابل استار: اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای خویش جهت بلند بردن ظرفیت و آگاهی نهادها و موسسات مالی ، ورکشاپ یک روزه را…

تلاش برای ارائه معلومات اعتباری دقیق به مشتریان

تلاش برای ارائه معلومات اعتباری دقیق به مشتریان

17 اسد 1397اخبار و نشرات

آمریت ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانک به منظور تطبیق پلانهای مرحله دوم سیستم ثبت اعتبارات عامه، نشستي را در مقر بانک جهانی با اشتراک مشاورین مؤسسه مالی بین المللی (IFC)، مسئولین ارشد بخش کریدت بانک های خصوصی، مؤسسات کوچک مالی و ادارات و نهاد های غیر مکلف دایر نمود.

جلسه ای روی تطبیق مرحله دوم سیستم های ثبت اعتبارات عامه تدویر یافت

جلسه ای روی تطبیق مرحله دوم سیستم های ثبت اعتبارات عامه تدویر یافت

13 اسد 1397اخبار و نشرات

کابل، 13 اسد 1397- د افغانستان بانک با در نظرداشت پیشرفت در سیستم های بانکداری و تجهیز آنها، در جهت تطبیق مرحله دوم سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول پلان‌های را روی دست دارد. به همین منظور جلسه ای …

بانک های تجارتی

ادامه مطلب

مؤسسات کوچک مالی

ادامه مطلب

قوانین و مقررات

ادامه مطلب

گزارش ها

ادامه مطلب