تماس با ما

 به منظور دریافت معلومات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

آدرس: چهارراهی دهمزنگ، کابل افغانستان

ساعات کاری: از۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ عصر –  شنبه الی چهارشنبه

  شماره تماس فکس  ایمیل آدرس
خدمات مشتریان 93202510616 93202100305 info@pcr.gov.af
دفتر ثبت اعتبارات عامه 93752014545 93202100305  pcr.support@pcr.gov.af
دفتر ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول 93202511014 93202100305  cr.support@pcr.gov.af