زموږ سره اړیکه

د زیاتو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره لاندینۍ پتې ته مراجعه وکړئ:

پته: دهمزنګ څلورلاره، کابل- افغانستان

د کار وختونه: د سهار له ۸:۰۰ د مازیګر تر ۴:۰۰ – له شنبې تر چارشنبې

 

 ثبتولو دفتر: د اړیکې شمیره فکس  برښنایي پته
د پیرودونکو چوپړتیاوې ۹۳۲۰۲۵۱۰۶۱۶ ۹۳۲۰۲۱۰۰۳۰۵ info@pcr.gov.af
د عامه اعتباراتو د ثبتولو دفتر: ۹۳۷۵۲۰۱۴۵۴۵ ۹۳۲۰۲۱۰۰۳۰۵  pcr.support@pcr.gov.af
پر منقول مالونو د رهني حقونو د ۹۳۲۰۲۵۱۱۰۱۴ ۹۳۲۰۲۱۰۰۳۰۵  cr.support@pcr.gov.af