سوداګریز بانکونه

گڼهنومویب پاڼه
1 بانک ملی افغان www.bma.com.af
2 میوند بانک www.maiwandbank.com
3 الفلاح بانک www.bankalfalah.com
4 پشتنی بانک www.pashtanybank.com
5 غضنفر بانک www.ghazanfarbank.com
6 آرین بانک www.arian-bank.com.af
7 اولین بانک قرضه های کوچک www.fmfb.com.af
8 نشنل بانک پاکستان www.nbp.com.pk
9 حبیب بانک www.habibbankltd.com
10 بانک بین الملی افغانستان www.aib.af
11 پنجاب نشنل بانک هندوستان www.pnbindia.com
12 باختر بانک www.bakhtarbank.af
13 افغان یونائیتد بانک www.afghanunitedbank.com
14 نوی کابل بانک www.newkabulbank.af
15 بانک تجارتی افغانستان www.afgcommercialbank.com
16 عزیزی بانک www.azizibank.com