د عامه اعتباراتو ثبتول په هکله

د افغانستان بانکي سکتور د نورو اقتصادي برخو په څیر د تیرو دوو لسیزو له بدلونونو څخه خوندي پاتې نه دی. له نیکه مرغه له ۲۰۰۱ کال وروسته، په « بازار اقتصاد» باندې د هیواد اقتصادي نظام له بدلیدو سره همګام، په بیلابیلو اقتصادي ډګرونو کې نوي پرمختګونه پیل شول چې بانکي سکتور هم په دغو پرمختګونو کې شامل دی.د افغانستان بانک په هیواد کې د بانکي سکتور د تنظیم کوونکي او څارونکي په توګه د مالي سرچینو له محدودیت سره په شته امکاناتو تل هڅه کړې څو د یوه معیاري او سټنډرډ مالي سیستم د جوړولو په موخه اړین ګامونه پورته کړي. له دې کبله د افغانستان بانک له نړیوال بانک سره د مالي استحکام پروژې تړون لاسلیک کړ څو د دې پروژې له آسانتیاو څخه په استفادې، په بانکي سکتور کې له احتمالي خطرونو څخه مخنیوی وکړي او د خطرونو د رامنځته کیدو په حالت کې، هغه تر ټولو ټیټې کچې ته راکم کړي او یو خوندي، مطمئن او د اعتماد وړ بانکي سیستم د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.

د مالي استحکام پروژې پرمختیایي موخې:

  • د بانکي څارنې، مالي او محاسبې، داخلي تفتیش او د بشري سرچینو د تنظیم په برخو کې د افغانستان بانک د ظرفیت جوړولو بهیر پیاوړتیا
  • د مالي زیربناو پراختیا له د عامه اعتباراتو ثبتول، پر منقول مالونو د رهني حقونو ثبتول، د افغانستان مالي او د بانکدارۍ انسټیټوټ

د عامه اعتباراتو د ثبتولو اداره د ۲۰۰۸ کال د سپټمبر په میاشت کې له نړیوال بانک سره د مالي استحکام پروژې د تړون پر بنسټ د افغانستان بانک په اډانه کې رامنځته شوه. د دې ادارې په فعالیتونو کې پر منقول مالونو د رهني حقونو ثبتولو او د عامه اعتباراتو ثبتولو سیستمونه شامل دي چې د نړیوال بانک لخوا تمویل کیږي.

د عامه اعتباراتو د ثبتولو بنسټونه په ډیری هیوادونو کې د خصوصي سکتور په اډانه کې فعالیت کوي او په ځینو هیوادونو کې دغه ډول ادارې د مرکزي بانکونو په چوکاټ کې فعالیت لري. په افغانستان کې د عامه اعتباراتو د ثبتولو اداره د افغانستان بانک په اډانه کې فعالیت کوي او د دولتي بنسټ (د افغانستان بانک) برخه شمیرل کیږي. دغه اداره د بانکدارۍ قانون او د افغانستان بانک قانون په رڼا کې اړوند صلاحیتونه تنفیذ کوي او د افغانستان بانک د قانوني صلاحیتونو په رڼا کې عمل کوي.

د عامه اعتباراتو د ثبتولو اداره لاندینۍ برخې لري:

  • د عامه اعتباراتو د ثبتولو مدیریت
  • د رهني حقونو د ثبتولو مدیریت
  • د معلوماتي ټکنالوژۍ مدیریت
  • د سوداګریزې پراختیا مدیریت
  • حقوقي مشاوریت
  • اداري مدیریت

د دې ادارې ماموریت او اساسي دنده د مطلوب اعتباري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره چې د دواړو اړخونو رضایت په ښه ډول پوره کړای شي، له نړیوالو نورمونو او د بانکدارۍ له متعارف اصولو سره سم دمعیاري او سټنډرډ معلوماتو چمتو کول دي.