بانک های تجارتی

شمارهنامویب سایت
1      بانک ملی افغان      www.bma.com.af
2      میوند بانک      www.maiwandbank.com
3      الفلاح بانک      www.bankalfalah.com
4      پشتنی بانک      www.pashtanybank.com
5      غضنفر بانک      www.ghazanfarbank.com
6      آرین بانک      www.arian-bank.com.af
7      اولین بانک قرضه های کوچک      www.fmfb.com.af
8      نشنل بانک پاکستان      www.nbp.com.pk
9      حبیب بانک      www.habibbankltd.com
10      بانک بین الملی افغانستان      www.aib.af
11      پنجاب نشنل بانک هندوستان      www.pnbindia.com
12      باختر بانک      www.bakhtarbank.af
13      افغان یونائیتد بانک      www.afghanunitedbank.com
14      نوی کابل بانک      www.newkabulbank.af
15      بانک تجارتی افغانستان      www.afgcommercialbank.com
16      عزیزی بانک      www.azizibank.com