د افغانستان بانک د عامه اعتباراتو د ثبتولو ادارې د لومړي ځل لپاره اعتباري رپوټونه په آنلاین ډول معرفي کړل

19 سلواغه 1395

د افغانستان بانک د ۲۰۱۳ زیږدیز کال د ډسمبر په ۱۶ نیټه په هیواد کې د اعتباري معلوماتو د ثبتولو په موخه یو بشپړ برښنایي سیستم په هیواد کې پرانیست. دغه سیستم په بشپړ ډول برښنایي دی او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ عیار شوی دی. په هیواد کې له دې سیستم څخه استفاده، مالي وجوه ته د لاسرسۍ آسانتیاوې زیاتوي او هغه پيرودونکي چې د مالي وجوه غوښتنه لري، د دې سیستم له ګټو څخه برخمن کیدای شي. دغه سیستم، د پور ورکولو معقول تصمیم نیولو په برخه کې له مالي بنسټونو سره مرسته کوي او هغوی د پړاونو بشپړولو او د وخت ضایع کیدو پرته د اړتیا وړ اعتباري معلومات په آنلاین ډول لاسته راوړي.

د افغانستان بانک د اعتباراتو د ثبتولو ادارې د ۲۰۱۴ د اپریل په لومړنۍ نیټه لومړنی اعتباري رپوټ چې د انټرنیټ له لارې د لاسرسۍ وړ دی، مالي بنسټونو ته وروپیژاند، چې د هیواد په بانکي سکتور کې یوی لوی بریالیتوب شمیرل کیږي. هغه اعتباري رپوټونه چې د آنلاین له لارې وړاندې کیږي، اعتباري خطرونه یې کم کړي، د پیرودونکي اعتباري معلومات په منظم ډول راټولوي او مالي بنسټونو ته یې وړاندې کوي. دغو آسانتیاو د پور ورکولو لګښتونه کم کړي او په هیواد کې مالي وجوه ته لاسرسی زیاتوي. د افغانستان بانک د عامه اعتباراتو د ثبتولو ادارې لاندیني اعتباري رپوټونه معرفي کړل:

1-د اعتباري معلوماتو رپوټ

2-له درجه بندۍ سره د اعتباري معلوماتو رپوټ

3-د درجه بندۍ رپوټ

4-د پیرودونکي اعتباري رپوټ

5-له درجه بندۍ سره د پيرودونکي اعتباري رپوټ

 

په آنلاین ډول د نوموړو اعتباري رپوټونو له معرفي کولو څخه موخه دا ده څو په انفرادي ډول د پړاونو بشپړولو او د وخت ضایع کیدو مخه ونیول شي او د دې سیستم له آسانتیاو څخه په استفادې په افغانستان کې مالي وجوه ته لاسرسی زیات شي.